Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2295
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΡΗΤΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|154
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6667/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λασιθίου
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

TELE ΚΡΗΤΗ

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΕ TV

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο