Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2299
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|166
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6660/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 1/12.1.2010
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή Λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 22984/Ε/8.11.1999 απόφαση του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε. β) Ανάκληση της ως άνω υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15381/Ε1/2646/20-7-2000 απόφαση του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε. Α.Π. ΕΞ. 3721/10.7.2017 - Μη υποβολή στοιχείων Π.Δ. 310/96 Α.Π. ΕΙΣ. 4091/4.8.2017 - Ατελής υποβολή στοιχείων. Α.Π. 2372/26.4.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1536/15.3.2019 - Στοχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 3320/19.5.2022, 3571/1.6.2022 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ύδρας 19 και Αλκιβιάδου ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 24100
Τηλέφωνα: 2721091574
Φαξ: 2721091575
E-mail: info@mesogeiostv.gr
Φορέας: 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο