Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2310
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TVM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|156
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6481/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-13: Ν. Λέσβου, Χίου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 196/7.6.2011
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13588/5.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1095/1.3.2018 και 1430/15.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1415/14.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 768/21.2.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 5449/3.12.2020 - LCN Α.Π. 1220/11.3.2021 - Στοιχεία ΠΔ 310/1996. Α.Π. 4540/18.8.2021 - Γνωστοποίηση αλλαγής διακριτικού τίτλου του τηλεοπτικού σταθμού. Α.Π. 4568/23.8.2021 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1923/30.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ναυάρχου Αποστολή 19 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 81100
Τηλέφωνα: 2251029098 | 2251029017
Φαξ: 2251046155
E-mail: info@tvmitilini.gr, tvmitili@otenet.gr, info@aeolos.tv
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο