Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2313
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TV MESS
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|164
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6623/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 17279/13.12.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Μη νομίμως λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 522/23.10.07 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κεντρική πλατεία Δωρίου ΔΩΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ.24100
Τηλέφωνα: 2765032114
Φαξ: 2765032114
Φορέας: 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο