Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2322
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΖΕΥΣ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|147
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6587/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-12: Ν. Κυκλάδων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 504/10.11.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 16694/28.11.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2550/2.5.2017 - Διακοπή μετάδοσης του προγράμματος από τη Digea στις 10.4.2017 Α.Π. ΕΞ. 3703/10.7.2017 - Μη υποβολή στοιχείων Π.Δ. 310/96
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Χώρα Νάξου ΝΑΞΟΣ Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνα: 2285022588
Φαξ: 2285024588
E-mail: Zeysae@otenet.gr
Φορέας: 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΖΕΥΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΖΕΥΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο