Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2324
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΙΓΑΙΟ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|146
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6567/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-12: Ν. Κυκλάδων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 489/9.12.2014
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 10809/2.11.2010
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Α.Π. 2917/26.5.2017 - Διακοπή μετάδοσης του προγράμματος από τη DIGEA στις 26.5.2017 Α.Π. ΕΞ. 3704/10.7.2017 - Μη αποστολή στοιχείων Π.Δ/τος 310/1996 Α.Π. 1299/9.3.2018 - Οριστική διακπή προγράμματος από την DIGEA στις 12.3.2018 Α.Π. 5449/3.12.2020 - LCN
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Άνω Σύρος ΣΥΡΟΣ Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνα: 2281087178 | 2281087212
Φαξ: 2281087213
E-mail: info@aigaiolive.gr
Φορέας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε)

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε)

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο