Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2325
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΛΗΘΕΙΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|202
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17496/Ε/19.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-13: Ν. Λέσβου, Χίου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 61/21.1.2013
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13963/10.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΖΟΥΜΑΣ Γ.
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. ΕΞ. 3700/10.7.2017 - Μη αποστολή στοιχείων Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 5449/3.12.2020 - LCN
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καλαμπόκα 74 ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82100
Τηλέφωνα: 2271025838
Φαξ: 2271025838
E-mail: info@alithiatv.eu
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο