Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2337
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SBC TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|208
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Ρ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 575/2010
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο