Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2353
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΟΤΕ Cinema 1 HD
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

ODEON A.E.

Διακριτικός τίτλος: ODEON A.E.


FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.

Διακριτικός τίτλος: FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.


ΟΤΕ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΤΕ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο