Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2382
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FASHION TV
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 95
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

FTV MEDIA GMBH

Διακριτικός τίτλος: FTV MEDIA GMBH

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο