Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2383
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FOOD NETWORK
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή
Φορέας: 

SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED

Διακριτικός τίτλος: SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED


TRAVEL CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED

Διακριτικός τίτλος: TRAVEL CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED


LIGHTDRAGON LIMITED

Διακριτικός τίτλος: LIGHTDRAGON LIMITED

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο