Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2403
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RUSSIA TODAY
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

EUROPEAN TELEVISION GUILD LTD (ETG)

Διακριτικός τίτλος: EUROPEAN TELEVISION GUILD LTD (ETG)

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο