Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2404
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SHOP TV (πρώην STV)
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή
Φορέας: 

ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο