Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2405
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SIRINA TV HD
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Μέσο μετάδοσης σήματος: Δορυφορική-Διαδικτυακή
Φορέας: 

Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS Ε.Π.Ε

Διακριτικός τίτλος: Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS Ε.Π.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο