Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2415
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: UNIVERSAL CHANNEL
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

ΟΤΕ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΤΕ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο