Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2418
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: WORLD FASHION
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

WORLD FASHION CHANNEL EUROPE S.R.L.

Διακριτικός τίτλος: WORLD FASHION CHANNEL EUROPE S.R.L.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο