Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2432
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: WALT DISNEY XD
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED

Διακριτικός τίτλος: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED


MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο