Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/244
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 012521146000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανθ/στου Μ. Γεωργίου αρ. 24 Ξάνθη Τ.Κ. 67100
Τηλέφωνα: 2541065200
Φαξ: 2541065111
Σταθμός: 

XANTHI CHANNEL

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή


NEXT-xanthi tv

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο