Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2451
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 222
Στοιχείο νομιμοποίησης: Υ.Α. 12857/Ε/24.5.01
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14774/18.10.07 14981/19.10.07 14983/19.10.07
Συχνότητα: 90,1 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΟΜ. ΕΚΠΡ/ΠΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 7741/20.9.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΝΈΟ ΔΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Δ.Τ. ΦΟΡΕΑ - 74/7.1.2014: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- Α.Π 442/28-4-2014 ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ-ΑΠ 1986/20.2.2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠ 1342/29-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1080/8-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΑΣΟΝΟΣ 2 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 18537
Τηλέφωνα: 2111080800 | 6936525151(Κατωπόδης Δημήτρης)
Φαξ: 2111080870
E-mail: radio@parapolitika.gr | dkatopodis@parapolitika.gr
Φορέας: 

ΠΑΡΑ ΈΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΡΑ ΈΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

E-RADIO

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο