Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2455
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: XFM 94,3
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 1
Στοιχείο νομιμοποίησης: Υ.Α. 12858/Ε/24.5.01
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΞΕΝΙΟΣ 94,30 FM STEREO

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο