Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2472
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ROCK FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 237
Στοιχείο νομιμοποίησης: Υ.Α. 12866/Ε/24.5.01
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13792/08.10.07
Συχνότητα: 96,9 ΜΗΖ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΟΜ. ΕΚΠΡ/ΠΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 Τ.Κ.15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνα: 210 6821968
Φαξ: 210 6146998
E-mail: athensrock969@gmail.com
Φορέας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. "AIRLINK Α.Ε."

Διακριτικός τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. "AIRLINK Α.Ε."

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

ΧΟΡΗΓΙΑ

18-11-2014
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο