Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2491
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΒΗΜΑ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 289
Στοιχείο νομιμοποίησης: Y.A. 6586/13.3.02 --- Διακοπή λειτουργίας ΑΠΟΦ. 64/2018
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14963/19.10.07
Συχνότητα: 99,5 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 4534/30.4.2012 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΠ 492/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 756/2-2-2016 ΥΔ- ΑΠ 572/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 ΤΚ 115 28 ΙΛΙΣΣΙΑ
Τηλέφωνα: 211 365 7000
Φαξ: 211 365 7000
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

Αντικαθιστά : 

CITY 99,5

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο