Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2506
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MENTA 88 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 296
Στοιχείο νομιμοποίησης: Y.A.6594/13.3.02
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15012/19.10.07
Συχνότητα: 88,0 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: 1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ 2.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ 3. Ν. ΜΠΙΛΙΡΗ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 174 ΤΚ15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνα: 213 0189000
Φαξ: 213 0189080
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. (Δ.Τ. ΟΑΣΙΣ 88 FM)

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. (Δ.Τ. ΟΑΣΙΣ 88 FM)

Αντικαθιστά : 

OASIS

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο