Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2522
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NOVA SPORT
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 79
Στοιχείο νομιμοποίησης: Y.A. 6596/13.3.02
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: NOVA SPORT

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: NOVA SPORT

Αντικαθιστά : 

ΣΠΟΡ FM 94,6

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΣΠΟΡ FM 94,6

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο