Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2537
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SPORT 24 RADIO 103,3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ28β/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΒΝΛ 28β/19.4.05 Σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 29 του Ν.3310/2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13514/04.10.07
Συχνότητα: 103,30 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΟΜ. ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 166, β΄ΌΡΟΦΟΣ ΤΚ 176 71
Τηλέφωνα: 210 6076000
Φαξ: 210 3315067
E-mail: info@sport24radio.gr
Φορέας: 

N.S.P RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: N.S.P RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε

Αντικαθιστά : 

SENTRA FM 103,3

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο