Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2544
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΕΑ 104 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΒΝΛ 28δ/26.4.05 Σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 29 του Ν.3310/2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΡΕΑ 104 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΡΕΑ 104 FM

Αντικαταστάθηκε από: 

PARTY FM 104 -ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΣΟΥ

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο