Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2545
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: REAL FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ12/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΒΝΛ 12/8.2.07 Σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 29 του Ν.3310/2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14680/18.10.07
Συχνότητα: 97,8 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ)- ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,ΝΟΜ. ΕΚΠΡ/ΠΟΣ)
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 197 ΤΚ15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνα: 2112008280
Φαξ: 2108054509
E-mail: realfm97.8@realfm.gr | d.mihalelis@realfm.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. (Δ.Τ. REAL FM Α.Ε.)

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. (Δ.Τ. REAL FM Α.Ε.)

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

ΧΟΡΗΓΙΑ

10-10-2011
ΧΟΡΗΓΙΑ

23-09-2013Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο