Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2572
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 1055 ROCK
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ49/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 49/6.4.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12864/21.09.07
Συχνότητα: ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 105,5/309/26.10.2004
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΓΕΛΑΚΗ 31 - ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310241055 | 2310243560
Φαξ: 2310284354
Φορέας: 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ

Αντικαθιστά : 

FRESH KISS 1055 ROCK

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο