Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2585
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: METROPOLIS 95,5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/249
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 19276/Ε/22.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14995/19.10.07
Συχνότητα: 95,5 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 6 Α ΤΚ 555 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310 940090
Φαξ: 2310 940090
E-mail: grammatia@metromedia.gr
Φορέας: 

METROMEDIA A.E.

Διακριτικός τίτλος: METROMEDIA A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο