Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2590
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STUDIO 3 103,6
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 31/27.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

Ρ/Σ: STUDIO 3 103,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STUDIO 3 103,6

Αντικαθιστά : 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ FM

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

FOCUS FM 103,6

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο