Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2592
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ZOO
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ85/03
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 116
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 85/28.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14997/19.10.07
Συχνότητα: 90,8 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310232908 | 2310227908 | 2310277992
Φαξ: 2310 940090
E-mail: grammatia@metromedia.gr
Φορέας: 

METROMEDIA A.E.

Διακριτικός τίτλος: METROMEDIA A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο