Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2601
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Σ’ ΑΓΑΠΩ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 30/10.2.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

Ρ/Σ: Σ’ ΑΓΑΠΩ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Σ’ ΑΓΑΠΩ

Αντικαθιστά : 

CLASSIC 96,1 MHZ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

NEXT FM 96,1 MHZ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο