Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2612
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΩΜΑ 105,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/6
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17481/E/3016/6-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14635/18.10.07
Συχνότητα: 105,8 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΡΩΜΝΗΣ 10 ΤΚ 54453 Κ. ΤΟΥΜΠΑ
Τηλέφωνα: 2310439260
Φαξ: 2310458148
E-mail: 1058@hroma.gr
Φορέας: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ DMG

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ DMG

Αντικαθιστά : 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο