Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2621
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ29/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 29/10.2.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15055/22.10.07
Συχνότητα: 98,4 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310250984 | 2310243984
Φαξ: 2310220648
Φορέας: 

ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο