Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2648
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΗΜΑ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17301/Ε1/2932/20.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΧΡΗΜΑ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΧΡΗΜΑ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ FM 107,7

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο