Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2656
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ROCK RADIO 104,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ10/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 10/8.2.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2623/24.02.09
Συχνότητα: 104,7 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 5 - ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310251047
Φαξ: 2310251047
Φορέας: 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο