Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2692
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH 100
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 172
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 89/17.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ηρακλείου
Φορέας: 

Ρ/Σ: FLASH 100

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FLASH 100

Αντικαταστάθηκε από: 

CITY FM 100

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο