Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2696
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SFERA 98,7 HRAKLEIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/55
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ.ΤΥΠ. 17588/Ε1/3044/23.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12999/25.10.07
Συχνότητα: 98,7 ΑΧΕΝΤΡΙΑ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 98,7/209/2-5-2006
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8710/29.10.2013: ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ.- ΑΠ 403/27-1-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 879/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Ηρακλείου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΔΟΣ Ξ, ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ 71601
Τηλέφωνα: 2810319888 | 2810319889 | 2810314888
E-mail: info@athleticradio.gr
Φορέας: 

ATHLETIC MEDIA GROUP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY

Διακριτικός τίτλος: ATHLETIC MEDIA GROUP

Αντικαθιστά : 

MELODY 98,7 FM

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο