Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2699
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO ACTIVE 98.7
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 190/1.4.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 20927/Ε/10.2001 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ηρακλείου
Φορέας: 

Ρ/Σ: RADIO ACTIVE 98.7

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RADIO ACTIVE 98.7

Αντικαταστάθηκε από: 

VANILLA SHAKE 98,7

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο