Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2704
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: WELCOME RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ79/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 403/3.11.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 79/22.6.2004 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15042/22.10.07
Συχνότητα: 93,3 ΒΑΣΙΛΙΚΟ
Νομός: Ηρακλείου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΤΖΟΓΙΩΡΓΗ 12 - ΤΚ 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνα: 2810233333
Φαξ: 2810323331
Φορέας: 

ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο