Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2723
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΟ ΦΩΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ13/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 13/9.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 5438/26.05.08
Συχνότητα: 99,7 ΑΡΓΟΥΛΙΔΙ ΡΟΓΔΙΑ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Δ/ΝΤΡΙΑ :ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΟΥΛΑΚΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 857/29.1.2013: ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ.- ΑΠ 2641/10-6-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠ 3959/5-10-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧ.
Νομός: Ηρακλείου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 6 - ΤΚ 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνα: 2810360420 | 2810360410 | 2810360412
Φαξ: 2810360415
E-mail: radio@iak.gr, ourania59@hotmail.com
Φορέας: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο