Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2750
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ86/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 86/20.10.06 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 248/30.4.2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 444/16.01.08
Συχνότητα: 89,5 ΡΟΓΔΙΑ
Νομός: Ηρακλείου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 49
Τηλέφωνα: 6946949063
Φαξ: 2810371284
Φορέας: 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο