Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2795
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΓΛΕΝΤΙ 89,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/289
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17291/Ε/13.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3637/27.03.08
Συχνότητα: 89,2 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1239/1.2.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ - 8204/10.10.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 46.497/2014 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΑΠ 1255/22-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 843/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΟΝΤΟΥ 14 ΤΚ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλέφωνα: 2641027311
Φαξ: 2641027311
E-mail: info@glenti892.gr
Φορέας: 

ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Αντικαθιστά : 

SMILE FM

Νομός: Αιτωλοακαρνανίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο