Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2821
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΠΟΡ FM 99,0
Αρ. Φακέλου: ΥΠ. Τ/75
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 265
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17806/Ε1/3183/02.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14692/18.10.07 14910/19.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 99,0 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ /10/9.1.2007
Νομός: Αργολίδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 54 ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ
Τηλέφωνα: 2751069477
Φαξ: 2751023919
Φορέας: 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝ.

Διακριτικός τίτλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝ.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο