Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2868
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΦΑΣΜΑ FM 99,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/288
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17658/Ε1/21.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 16718/28.11.07
Συχνότητα: 99,7 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π.2941/23.3.2015 ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ & ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚ.- ΑΠ3430/9-4-2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 19-23 ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26221
Τηλέφωνα: 2610340540
Φαξ: 2610340540
E-mail: fasmafm997@gmail.com
Φορέας: 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο