Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2893
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SFERA 96,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ62/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 62/29.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14681/18.10.07
Συχνότητα: 96,6 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 2994/22.3.2013
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 569/22.1.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ -ΑΠ 1831/3-4-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ--ΑΠ 1154/4-3-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 35 ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610229120
Φαξ: 2610229121
E-mail: kalogianni@plusmedia.gr
Φορέας: 

ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΑ FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο