Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2895
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SMART FM 100,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/302
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 28498/E1/5029/18-2-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14303/16.10.07 6810/17.06.08
Συχνότητα: 100,7 ΑΡΟΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 2822/29-6-2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑ-ΑΠ 584/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΝΑΚΑΡΗ 69-71 - ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610223883 | 2610623524
Φαξ: 2610223883 | 2610623524
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΟΙΞΗ 100,7 FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο