Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2904
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: YES ! 91,2
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ69/05
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 319
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 69/13.9.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15269/24.10.07
Συχνότητα: 91,2 ΑΡΟΗ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 16 ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610313078
Φαξ: 2610313078
Φορέας: 

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Αντικαθιστά : 

LIFE RADIO

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο