Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2913
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RELAX FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 6652/Ε1/1123/23.5.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: RELAX FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RELAX FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ARRENA RADIO 88,2

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο