Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2927
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEAUTIFUL RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 82/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: BEAUTIFUL RADIO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: BEAUTIFUL RADIO

Αντικαθιστά : 

ΙΡΙΔΑ FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

SEΝTRA FM ΠΑΤΡΑΣ

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο